LCA

Łącznik ciśnieniowy LCA produkcji HYDRO-VACUUM Gudziądz.

Kategoria:

Opis

Przeznaczony do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi, utrzymujący ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach.

Posiada podstawę, korpus, szczękę ruchomą i nieruchomą wykonaną z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu.

Obudowa łącznika wykonana jest z poliwęglanu. Stosowany w pompach i kompresorach.

Przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie wyższej niż 35°C, wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.

Produkowane są w trzech typowielkościach zależnie od zakresu ciśnienia:
LCA1 do 4at,
LCA2 do 8at,
LCA3 do12 at

Karta katalogowa