Pływak

Urządzenie stosowane do sterowania pompami jednofazowymi.

Kategoria:

Opis

Automatycznie rozłącza pompę w przypadku obniżenia poziomu wody i załącza, gdy poziom wody się podniesie. Wraz z podnoszeniem się lustra wody, pusty wewnątrz pływak unosi się do góry. Po osiągnięciu momentu załączenia, kulka znajdująca się w jego wnętrzu opada, łącząc tym samym styki elektryczne i uruchamiając silnik pompy. Podczas pompowania poziom wody obniża się, a pływak opada, aż do osiągnięcia momentu wyłączenia, kiedy to kulka rozłącza styki, wyłączając jednocześnie silnik pompy.

Karta katalogowa