Pompę cyrkulacyjną CP montuje się w instalacji ciepłej wody użytkowej. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego obiegu ciepłej wody w kranach. Dzięki pracy tej pompy zapewniony jest dostęp wody o stałej temperaturze w każdym punkcie czerpalnym instalacji natychmiast po odkręceniu kranu. Dla układów ciepłej wody użytkowej zaleca się, by temperatura czynnika wynosiła od 2°C do 65°C. Powyżej temperatury 65°C gwałtownie zwiększa się wydzielanie kamienia kotłowego, który może doprowadzić do uszkodzenia pompy. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni długoletnią, bezawaryjną pracę pompy.

<< wróć do listy
Copyright © Malec-Pompy Sp. z o.o. Sp.k. - Wszystkie prawa zastrzeżone